Đăk Lăk: Sản lượng cà phê ước đạt gần 93 % kế hoạch

 Năm 2013, ước sản lượng cà phê toàn tỉnh thu hoạch đạt 432.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn kế hoạch đề ra khoảng 7%.

Thu hoạch cà phê tại công ty Ea Pôk

Thu hoạch cà phê tại công ty Ea Pôk

Theo ước tính của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk, năm 2013 diện tích cà phê vượt kế hoạch và tăng so với năm trước, đạt 202.500 ha; trong đó diện tích trồng mới đạt 3.000 ha.

Diện tích cây cà phê cho sản phẩm đạt 192.000 ha, năng suất đạt 22,5 tạ/ha.

Năm 2013, ước sản lượng cà phê toàn tỉnh thu hoạch đạt 432.000 tấn, tăng gần 5 % so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn kế hoạch đề ra khoảng 7 % – kế hoạch đề ra là 465.000 tấn.

Được biết, niên vụ cà phê 2012/2013, sản lượng cà phê đạt hơn 412.000 tấn, giảm 15 %, năng suất chỉ đạt 21,8 tạ/ha. Cả niên vụ, Đăk Lăk chỉ xuất khẩu được hơn 224.000 tấn, giá trị kim ngạch hơn 460 triệu USD, thấp nhất trong vòng 5 năm qua cả về lượng và giá trị.

Dự kiến niên vụ 2013 – 2014, sản lượng cà phê Đăk Lăk đạt hơn 430.000 tấn, trong đó xuất khẩu khoảng 300.000 tấn.

Theo TTVN

Các bài khác » Nhiều hơn

Gửi ý kiến