Tìm hiểu về thị trường kỳ hạn

Ngày: 07/12/2010

Để hiểu rõ hơn về một loại hàng mà nhiều ngành chúng ta đang liên quan đến, chúng tôi xin giới thiệu về một thị trường góp phần quyết định quan trọng đối ...

Sàng Phân loại kích thước thiếu chính xác: thiệt hại âm thầm dai dẳng ít ai để ý

Ngày đăng: 01/12/2010

Sàng Phân loại kích thước thiếu chính xác

Ông bà chúng ta thường nói “nước chảy ào ào không bằng hao lỗ mội” điều đó thật là đúng trong một trường hợp của những nhà chế biến chúng ta thường gặp phải nhưng ít ai để ý đến.

Từ khóa:

Tìm hiểu TT cà phê – Phần 1: Phân Tích và Dự Đoán

Ngày đăng: 29/10/2010

Là một người nông dân đầy duyên nợ với ngành cà phê, tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi nhìn thấy hình thầy bói sờ voi được đem ví với những “Nhà dự đoán” của chúng ta. Thật là một hình ảnh khá chính xác trong hoàn cảnh như hiện nay góp phần tạo nên những bài học cay đắng của một số khá lớn bà con đã tin vào những lời dự đoán “ẩu”.

Khách hàng của chúng tôi

Công ty Cà Phê Ngon

Công ty Cà Phê Ngon do một tập đoàn tại Singapore đầu tư vốn 100% vào chế biến cà phê hòa tan được đánh giá là lớn nhất Châu Á hiện nay.

» xem thêm