Xem nhóm sản phẩm khác:
Ảnh băng tải chất lên pallet
Băng tải chất lên Pallet dùng cho chất bao lên pallet sau khi bao thành phẩm đã được tịnh và may xong.
Ảnh băng tải cánh bướm BT-CB
Băng tải cánh bướm dùng để tải bao hàng nhập xuất, có thể nâng gập được hai đầu băng tải, phù hợp cho việc xuất - nhập hàng hoặc chất hàng thành cây.
Ảnh gàu tải loại 5IN
Gàu tải loại 5 Inch được thiết kế chiều cao theo yêu cầu của khách hàng
Ảnh gàu tải 7 inch
Gàu tải loại 7 inch được thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Ảnh gàu múc nhựa 7IN
Gàu múc bằng nhựa nguyên sinh, dùng cho loại Gàu tải 7 inch
Ảnh gàu múc nhựa nguyên sinh các loại
Gàu múc bằng nhựa nguyên sinh phù hợp cho hầu hết các loại gàu tải hiện đang hoạt động trong các nhà máy chế biến cà phê, bắp v.v..