Công ty:
Acom Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ:
Lộc Sơn, Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại:
(+84-63) 3725.832

Giới thiệu Acom Bảo Lộc Lâm Đồng

Nhà máy Acom thuộc Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam tọa lạc tại khu Công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng là một nhà máy được xây dựng và đầu tư bài bản đến từng chi tiết nhỏ.

Acom nổi tiếng về góp phần quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy sự phát triển tính bền vững cà phê Việt nam thông qua chương trình UTZ

[trở lên]