Chính sách bảo mật

VIẾT HIỀN xây dựng bản tuyên bố Chính Sách Bảo Mật riêng tư này nhằm chứng minh những cam kết của chúng tôi đối với sự riêng tư của quý vị khi duyệt web. Chính Sách Bảo Mật riêng tư này giải thích sự thu thập dữ liệu của chúng tôi và thông lệ sử dụng. Bằng cách sử dụng hay truy cập vào website đặt tại địa chỉ: https://www.viethien.vn (dưới đây gọi là “Site”), quý vị được xem là đã đồng ý với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Nếu quý vị không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này xin đừng truy cập vào hay sử dụng Site của chúng tôi.

Những loại thông tin nào có thể được thu thập?

Khi sử dụng Site, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp, hoặc quý vị có thể chọn để cung cấp hay tải lên cho chúng tôi thông tin về quý vị gọi là “thông tin cá nhân”, bao gồm nhưng không hạn chế đối với Tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, và số điện thoại…

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin không thuộc về “thông tin cá nhân” của quý vị như là địa chỉ IP của host, tổng số trang xem, loại trình duyệt, những dữ liệu khác và tổng hợp thông tin này không thuộc về loại riêng tư cá nhân nào cả gọi là “thông tin tổng hợp”.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được như thế nào?

Trừ phi bị tiết lộ, ngoài ra chúng tôi không bao giờ chia xẻ “thông tin cá nhân” của quý vị đã gởi qua Site của chúng tôi cho bất kỳ một bên thứ ba nào, trừ khi cần thiết phải hồi âm lại theo yêu cầu của quý vị hay bị buộc phải tuân theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi sử dụng “thông tin tổng hợp” nhằm cải tiến và nâng cao những chức năng của Site, phân tích xu hướng, quản trị Site hay nghiên cứu sự hoạt động của thị trường. Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp “thông tin cá nhân” cho việc kết nối, giới thiệu với người bán hàng hay liên doanh với chúng tôi mà không có sự đồng ý của quý vị.

Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi giữ quyền truy cập hoặc / và trình ra “thông tin cá nhân” hoặc “thông tin tổng hợp” mà chúng tôi có được theo yêu cầu của Tòa Án hay cơ quan hữu quan nhằm phục vụ cho việc điều tra khi có nghi ngờ về lừa đảo, quấy nhiễu hoặc những vi phạm khác đối với pháp luật, đối với nội quy, đối với chính sách của Site.

Cookie là gì?

Cooky là những đoạn thông tin mà nó có thể được đặt lên trên máy của quý vị bởi website nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao sự truyền thông và tạo tương tác giữa máy tính cá nhân và website đó.

Rất nhiều website sử dụng cookies cho mục đích này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cooky để tối ưu hóa sự ghé thăm của quý vị cũng như cho những mục đích khác chỉ nhằm làm cho sự ghé thăm Site của quý vị được thuận tiện hơn hoặc giúp cho chúng tôi định hướng nâng cao dịch vụ. Quý vị có thể chặn hay cấm sự thiết lập cooky lên máy của mình hay có thể xóa sạch cooky bằng cách dùng điều chỉnh sở thích thói quen sử dụng trong trình duyệt, trong trường hợp đó quý vị vẫn có thể sử dụng website của chúng tôi, nhưng có thể sẽ bị hạn chế một số chức năng sẵn có trên Site.

Chúng tôi không sử dụng cooky để thu thập bất kỳ “thông tin cá nhân” nào từ máy tính của quý vị mà chẳng có liên quan cho sự tương tác với Site của chúng tôi.

Clickstream Data là gì?

Khi quý vị sử dụng Internet, một dòng đường dẫn mà quý vị đã đi qua sẽ được tạo ra. Thông tin này có khi được tham khảo và gọi là “clickstream data” có thể được thu thập và lưu trữ bởi server của website. Clickstream data có thể cho chúng ta biết loại máy và lọai trình duyệt cũng như địa chỉ một website mà từ đó quý vị kết nối đến Site này. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Clickstream data như là một dạng của “Thông tin Tổng hợp” để xác định số lần khách ghé thăm, cách thức mà khách rảo xem để từ đó chúng tôi có những cải tiến tốt và phù hợp hơn nhằm phục vụ yêu cầu của quý khách. Thông tin sẽ được sử dụng để cải tiến Site và dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ sự thu thập hay sử dụng Clickstream data nào cũng sẽ được dấu tên và tổng hợp và sẽ không cố tình chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Những đề phòng an toàn mà chúng tôi sử dụng

An toàn thông tin cá nhân của quý vị là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã thiết lập những điểm lưu trữ và những thủ tục điện tử hợp lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi đã thu thập. Tuy nhiên vì tính cách môi trường mở rộng của Internet chúng tôi cũng khó mà bảo đảm rằng sự truyền thông giữa quý vị và chúng tôi hay thông tin bị đánh cắp trên Site hoặc server, sẽ được phát tán từ những nguồn không có quyền truy cập như là hacker.

Sự bảo vệ đối với trẻ em

Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân nào từ những trẻ em dưới 13 tuổi. Khi chúng tôi nhận ra thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi đã được thu thập mà không có Phụ Huynh hay người giám sát đồng ý, chúng tôi sẽ xóa những thông tin như thế từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Đối với những website khác

Site của chúng tôi có thể chứa những đường kết nối đến những website khác mà những site đó không thuộc sự quản lý của chúng tôi. Những website khác cũng có thể tham chiếu hay có đường dẫn đến Site của chúng tôi. Chúng tôi để nghị quý vị cần nhận rõ khi rời Site của chúng tôi.

Sự thay đổi Chính Sách của chúng tôi

Chúng tôi giữ quyền thay đổi, sửa chữa, thêm hay bớt trên chính sách này vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên trong bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai chính sách sử dụng thông tin cá nhân như cam kết là không thay đổi.

Vấn đề thôi nhận thông tin

Nếu quý vị nhận được email không mong muốn từ chúng tôi, đơn giản quý vị có thể trả lời lại và yêu cầu không nhận những email từ chúng tôi trong tương lai nữa. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra thêm tùy chọn để gỡ thông tin cá nhân của quý vị từ bản lưu của chúng tôi. Tất cả những mong muốn thôi ghi nhận thông tin hay yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân của quý vị xin vui lòng email đến unsub@viethien.vn.

Cách chúng tôi liên lạc với quý vị

Bằng cách cung cấp địa chỉ email đến chúng tôi, có nghĩa là quý vị bằng lòng nhận email từ chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng email để liên lạc để gởi thông tin mà quý vị đã yêu cầu hoặc gởi thông tin về những sản phẩm hay dịch vụ khác được phát triển và cung cấp bởi chúng tôi miễn là chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp địa chỉ email của quý vị đến một đơn vị khác để họ xúc tiến việc quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ của họ trực tiếp đến quý vị.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực và được cập nhật lần cuối cùng vào ngày 01 tháng 11 năm 2010