Công ty:
Cà Phê Ngon
Địa chỉ:
Huyện Cư Kuin, Tỉnh Daklak
Điện thoại:
(+84-500) 3846768
Website:
http://www.ngoncoffee.com

Giới thiệu Cà Phê Ngon

Công ty Cà Phê Ngon do một tập đoàn tại Singapore đầu tư vốn 100% vào chế biến cà phê hòa tan được đánh giá là lớn nhất Châu Á hiện nay.

Khu vực nhà máy được xây dựng trên một diện tích 25ha tại Cụm Công Nghiệp Huyện Cư Kuin – Daklak và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tháng 9/2011. Ngay từ trong quá trình khảo sát (gần 5 năm) cho đến xây dựng, mua thiết bị chế biến cà phê nhân của Viết Hiền để phục vụ cho hệ thống cà phê hòa tan và hệ thống chế biến cà phê hòa tan nhập từ Châu Âu, Cà Phê Ngon đã thực hiện một quy trình rất chặt chẽ và nghiêm khắc.

Website chính của Công ty có tại địa chỉ: http://cclproducts.com Sự ra đời của Công ty Cà Phê Ngon sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị gia tăng của hạt cà phê rất nhiều lần.

[trở lên]