Công ty:
TNHH Armajaro Việt Nam
Địa chỉ:
Khu CN Tam Phước, Long Thành - Đồng Nai
Điện thoại:
061-3280220
Fax:
061-3280178
Website:
http://www.armajaro.com

Giới thiệu TNHH Armajaro Việt Nam

Ngoài ra  Armajaro đã thiết lậ p nhiều Chi Nhánh vệ tinh ở hầu hết các trọng điểm cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên.

Armajaro được người bán hàng đánh giá là ngườ i mua lớn hiện nay và đều đặn các tháng trong năm, sự hiện diện của Công ty thật sự đã góp phần quan trọng vào việc tạo sự luân chuyển ổn định cà phê Việ t Nam đến với thị trường Thế giới.

[trở lên]