Băng tải chất lên Pallet

Ảnh băng tải chất lên pallet

Mô tả sản phẩm

Băng tải chất lên Pallet dùng cho chất bao lên pallet sau khi bao thành phẩm đã được tịnh và may xong.

Tôi muốn biết giá sản phẩm này?

Thông tin chi tiết

Băng tải chất lên Pallet (Pallet Conveyor) rất tiện dụng tại giai đoạn cuối cùng sau khi tịnh hàng và may xong, tiết giảm rất nhiều công sức của công nhân khi phải chất đến 25 bao lên mỗi Pallet. Điện năng sử dụng chỉ 1,5hp

Ảnh băng tải chất lên pallet

Bài viết liên quan đến sản phẩm này

Gửi ý kiến